Konferencë Rajonale për Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

FUNDAK – FORUMI 20 Nj.A RRASË Nr 4 BELSH
21 Dhjetor, 2018
Forumi për Qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor
21 Dhjetor, 2018

Konferencë Rajonale për Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm

Zyra e Koordinatorit Kombëtar Kundër Ekstremizmit të Dhunshëm organizoi sot ditën e parë të Konferencës Rajonale për Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm dhe të Radikalizimit që çojnë në Terrorizëm.
Në këtë konferencë e cila përqendrohet në shkëmbimin e praktikave më të mira në menaxhimin e këtij fenomeni nga burgjet dhe shërbimet e provës dhe në programet rehabilituese dhe riintegruese, ishte i pranishëm edhe Kryetari i QBNF Dr. Arben Ramkaj.
Kjo konferencë u mbështet nga Ambasada Austriake, Ambasada Suedeze, Ambasada Gjermane ajo Italiane dhe Prezenca e OSBE në Shqipëri. Në këtë konferencë, mes të tjerave, theksi u vu tek shqyrtimi i kapaciteteve të Shqipërisë në parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që çojnë në terrorizëm, në kontekstin e burgjeve dhe shërbimit të proves.
Konferenca do të vijojë edhe ditën e nesërme.