Forumi për Qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor

Konferencë Rajonale për Trajtimin e Ekstremizmit të Dhunshëm
21 Dhjetor, 2018
MARSHIMI PAQES 2019 “Politika është Mision…, Përdoreni në dobi të Popullit”,
13 Janar, 2019

Forumi për Qëndrueshmërinë e Ballkanit Perëndimor

14-16 NENTOR 2018 u zhvillua Forumi i Resiliencës për Ballkanin Perëndimor me fokus “Qasjet bashkëpunuese në luftën kundër ekstremizmit me anë të bashkveprimit”
ne kete forum qe u mbajt ne Budva, Mali i Zi, mori pjese edhe kordinatori i QBNF z. Sokol Lulgjuraj si perfaqesues i qendres sone qe eshte modeli me unik ne rajon e me gjere dhe teper kontribuese ne parandalimin e cdo forme ekstremizmi duke dhene shembull konkret te harmonise dhe bashkepunimit nderfetar.
ne kete forum folen e referuan gjate dy diteve sipas programit:
 Scott Mastic, Nënkryetari i programeve, Instituti Ndërkombëtar Republikan
 Pete Marocco, Zëvendës ndihmësi i sekretarit, Byroja për konflikte dhe operacione të stabilizimit, Departamenti i Shtetit të SHBA-ve
 Christopher Harnisch, Zëvendës koordinatori për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm, Byroja kundër terrorizmit dhe luftës kundër ekstremizmit të dhunshëm, Departamenti i shtetit të SHBA-ve

per Sfidat e sigurisë rajonale dhe bashkëpunimi në Ballkanin Perëndimor
 Pasqyrë e sfidave rajonale lidhur me të gjitha format e ekstremizmit
 Bashkëpunimi rajonal mes ministrive të punëve të brendshme/sigurisë
 Bashkëpunimi mes nivelit kombëtar dhe lokal

folen ne panel ministrat punëve të brendshme,
 Mevludin Nuhodzic, Ministër i punëve të brendshm. Mali i Zi
 Besfort Lamallari, Zëvendës ministër i punëve të brendshme, Shqipëri
 Ekrem Mustafa, Ministër i punëve të brendshme, Kosovë
 Dragan Mektic, Ministër i sigurisë, BeH
 Oliver Spasovski, Ministër i punëve të brendshme, Maqedoni

Moderator: Adnan Rondic, gazetar, BeH
INSTITUTI NDËRKOMBËTAR REPUBLIKAN

10:15 – 11:00 Diskutim – “Sfidat e sigurisë rajonale dhe bashkëpunimi në Ballkanin Perëndimor”

11:00 Deklarata për shtyp

11:30 – 12:15 Shqyrtimi i strategjive kombëtare për CVE dhe planet e veprimit – Koordinatorët kombëtarë për CVE  Statusi i planeve të veprimit: Përditësime nga secili koordinator/udhëheqës i CVE mbi progresin e zhvillimit të strategjive për CVE dhe planet e veprimit  Koordinimi mes nivelit kombëtar dhe lokal për çështje/aktivitete lidhur me CVE

Pjesëmarrës të panelit:
 Agron Sojati, Koordinatori kombëtar për CVE, Shqipëri  Samir Rizvo, Koordinatori kombëtar për CVE, BeH
 Lulzim Fushtica, Koordinatori kombëtar për CVE, Kosovë
 Xheladin Ajvazi, Zëvendës koordinatori kombëtar për CVE, Maqedoni
 Dragan Pejanovic, Koordinatori kombëtar për CVE, Mali i Zi

Moderator: Daniel Hooton, Menaxher projekti, Rrjeti i Qyteteve të Fuqishme, Mbretëria e Bashkuar

12:15 – 13:00 Diskutim – “Shqyrtimi i strategjive për CVE dhe planet e veprimit”

14:00 – 14:30 Vërejtje për qasjet globale në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm
 Kol. Steven F. Egan, Drejtori i qendrës së përbashkët mes agjencive kundër trafikimit, EUCOM

14:30 – 16:00 Pasqyra rajonale:
Radikalizmi reciprok dhe ekstremizmi kumulativ
 Natyra dhe forca lëvizëse e ekstremizmit të dhunshëm dhe ekstremizmit etno-nacionalist
 Faktorët e jashtëm dhe ndikimet
 Ekstremizmi i dhunshëm dhe jo i dhunshëm
 Ekstremizmi fetar dhe ekstremizmi i së djathtës

Pjesëmarrës të panelit:
 Edina Becirevic, Kërkuese, Universiteti i Sarajevës, BeH  Elvira Hadzibegovic Bubanja, Drejtore ekzekutive, Forum MNE, Mal i Zi
 Izabela Kisic, Drejtore ekzekutive, Komiteti i Helsinkit për të Drejta të Njeriut, Serbi
 Erik Larson, Këshilltari resident ligjor INL, Ambasada e SHBA-ve, Mali i Zi
 Afrodita Musliu, Drejtore ekzekutive, Nexus – Civil Concept, Maqedoni
 Vasko Sutarov, Kërkues, Marshall Center Alumni Studiues, Maqedoni
Moderator: Paul McCarthy, Drejtori rajonal, Evropë, IRI

16:00 – 17:00 Grupe të punës – Salla e konferencave “Balsic”
 Shpallja e granteve të vogla
 Konsultime të drejtpërdrejta mes koordinatorëve kombëtarë për CVE, përfaqësuesit e qeverive lokale dhe organizatave të shoqërisë civile (nga vendet e tyre përkatëse)

E premte, 16 nëntor 2018

09:00 – 10:45 Sesione paralele

Sesioni A: Qasjet ndërsektoriale dhe modelet e bashkëpunimit – Salla e konferencave“Petrovic” Pjesëmarrës: Deputetë, koordinatorë kombëtarë për CVE, përfaqësues të qeverive lokale dhe përfaqësues të shoqërisë civile
09:00 – 09:45 Prezantimi i praktikave të mira
Daniel Hooton – Instituti për dialog strategjik dhe Megan Loney dhe Kateira Aryaeinejad – Instituti për paqe i SHBA, Rrjeti RESOLVE
9:45 – 10:45 Sesioni për punë në grupe – Pjesëmarrësit ndahen në grupe sipas vendit
 Identifikimi i prioriteteve për CVE në vend
 Mundësitë e bashkëpunimit mes qeverisë lokale dhe shoqërisë civile

Sesioni B: Komunikimi strategjik – Salla e konferencave “Balsic” Vërejtje: Panel në gjuhën angleze Pjesëmarrës: Gazetarë, kërkues, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare
 Qasjet e komunikimit Strategjik në LEDH – modelet e praktikave më të mira:
Harry Holcroft – Menaxher projekti, Instituti për dialog strategjik, Britania e Madhe
 Kontra-narativ: Kuptimi i audiencës, i narrativeve dhe dërguesve të besueshëm të mesazheve
Adrian Shtuni – Ekspert dhe drejtor ekzekutiv i Shtuni Consulting
 Përpjekjet lokale në krijimin e kontra-narrativeve: Qasja e shteteve të Ballkanit Perëndimor
Leslie Woodward – Nënkryetare, Qendra për kërkime të pas konfliktit, BeH

Moderator: Henry Tuck – Drejtues i lartë i zhvillimit, Instituti për dialog strategjik, Britania e Madhe

11:30 – 13:00 Të kthyerit dhe re-integrimi – Salla e konferencave “Petrovic”
 Sisteme të daljes nga burgjet
 Programet e re-integrimit: Programet joformale dhe formale Pjesëmarrës të panelit:
 Kujtim Bytyqi, Zyrtar i Lartë-Analist për Politika të Sigurisë, Sekretariati i Këshillit të Sigurisë së Kosovës, Kosovë
 Rexho Kahric, Drejtor i burgut, Burgu i Zenicës, BeH
 Sergej Augustin Erdelja, Rrjeti për vetëdijesim mbi radikalizimin, Kroaci
 Rasim Selmani, Drejtor i burgut, Kosovë
 Ebi Spahiu, Kërkues, George C. Marshall Qendra, Shqipëri

Moderator: Vlado Azinovic – Kërkues, Universiteti i Sarajevës, BeH

13:00-13:00 Seanca përmbyllëse – konkluzione dhe rekomandime

Image may contain: 1 person
Image may contain: 2 people
Image may contain: 1 person
Image may contain: one or more people and text