QBNF pret Benjamin Brazzel
22 Shtator, 2021
“Përmirësimi i standardeve të të drejtave të njeriut në sistemin penitenciar në Shqipëri”
27 Shtator, 2021
Kryetari i QBNF dhe njekohesisht Drejtor Ekzekutiv i Insitutit për Dialog Ndërfetar dr Arben Ramkaj, u ftua për të marrë pjesë ne webnarin virtual të organizuar nga Instituti Ndërkombëtar për Drejtësinë dhe Sundimin e Ligjit (IIJ)me tematike ” Luftimin e Kërcënimit Transnacional të Ekstremizmit të Dhunshëm Racial ose Etnik (REMVE)” webinar ky qe u mbajt ne kuadrin e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara (UNGA 76).
Në këtë Ngjarje Anësore të UNGA 76, zyrtarë të lartë nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Agjencia e Kërkimit të Ministrisë Suedeze të Drejtësisë dhe Mbrojtjes, Zyra e Mbretërisë së Bashkuar të Jashtme, Commonwealth & Development dhe Zyra e Kombeve të Bashkuara Kundër Terrorizmin (UNOCT) diskutuan tendencat e fundit në rekrutimin, propagandën dhe komplotet, dhe sfidat kryesore me të cilat përballen qeveritë në punën për të kundërshtuar terrorizmin këtë kërcënim urgjent ndërkombëtar. Ngjarja gjithashtu njoftoi krijimin e një Forumi të ri të Zbatimit të Ligjit Kundër Terrorizmit për të adresuar REMVE dhe për të nxjerrë në pah udhëzuesin e praktikuesit të Drejtësisë Penale IIJ për Adresimin e REMVE-një burim kryesor për aktorët qeveritarë dhe joqeveritarë në trajtimin e këtij fenomeni shqetësues.