“Përmirësimi i standardeve të të drejtave të njeriut në sistemin penitenciar në Shqipëri”

Konference Nderkombetare Online
23 Shtator, 2021
Dr Ramkaj bashkebisedon me studente
28 Shtator, 2021

“Përmirësimi i standardeve të të drejtave të njeriut në sistemin penitenciar në Shqipëri”

Qendra Europiane dhe Shërbimi Ligjor Falas Tiranë (TLAS), me mbështetjen financiare të BE në kuader te projektit “Përmirësimi i standardeve të të drejtave të njeriut në sistemin penitenciar në Shqipëri” zhvilloi në datë​ 28 Shtator, trainimin e radhes ne Elbasan me OJF që punojnë me të ndaluarit, personat në shërbim prove, familjet e tyre, si dhe përfaqësues të organeve drejtuese të burgjeve, shërbimit të provës, studentë, pedagogë të drejtësisë, avokatë, psikologë, punonjës socialë, punonjës të administratës si dhe qytetarë në komunitetet e këtyre zonave.
Ne kete takim mori pjese dhe QBNF me z. Sokol Lulgjuraj dhe praktikantin studimor Benjamin Brazel.