URIMET per SULLTAN NEVRUZIN
23 Mars, 2021
SESIONI Nr3 me GAZETARET
30 Mars, 2021
Në Elbasan zhvilloi punimet e saj 3-ditore Konferenca e Forumit #StrongCitiesNetwork për Ballkanin Perëndimor ku bashkë me Kryetaret Bashkive te Elbasanit, Kumavonës, Çairit dhe përfaqësues të organizmave të ndryshëm bashkëndamë praktikat e mira dhe planet lokale të ndërmarra nga institucionet dhe organizatat respektive.
Edhe drejtori i QBNF z. Sokol Lulgjuraj referoi mbi punen dhe praktikat pozitive te QBNF ne drejtim te harmonise fetare dhe parandalimin e formave dhe qasjeve ekstremiste ne qarkun Elbasan e me gjere.