Komunikimet strategjike dhe mesazhet CVE në Europën Juglindore.

TRYEZE BASHKEBISEDIMI
16 Gusht, 2019
MARSHIMI FUNDAK ELBASAN
16 Gusht, 2019

Komunikimet strategjike dhe mesazhet CVE në Europën Juglindore.

Në Shkup të Maqedonisë Veriore po mbahet një Workshop ndërkombëtar me tematikë “Strategic communications and messaging: CVE in South Eastern Europe- Komunikimet strategjike dhe mesazhet: CVE në Europën Juglindore.
Workshopi organizohet nga Hedayah Countering Violent Extremism dhe The Hague Centre for Strategic Studies. Të ftuar janë njohës të mirë të këtyre çështjeve nga vende të Europës Juglindore dhe ekspertë të organizatave të ndryshme.
Qëllimi i kësaj konference ishte mbledhja e ekspertëve dhe aktorëve të shoqërisë civile për të diskutuar rreth sfidave dhe sigurisë të secilit shtet rreth CVE.
Konferenca po mbahet në Shkup nga data 18 deri më 19 prill 2019.
I ftuar në këtë workshop është edhe Dr. Arben Ramkaj.