LETER e HAPUR
16 Gusht, 2019
Komunikimet strategjike dhe mesazhet CVE në Europën Juglindore.
16 Gusht, 2019

TRYEZE BASHKEBISEDIMI

si QBNF morem pjese duke kontribuar ne sesionin e informimit dhe bashk-bisedimit te organizuar nga ALTRI, AVOKATI I POPULLIT dhe MSH.

“SEMINARI PËR PËRFAQËSUESIT E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE ELBASAN DHE ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE NË REALIZIMIN E OBJEKTIVAVE TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM NË NIVEL KOMBËTAR DHE LOKAL”