Grupi vullnetaret anti covid dhe inspektoria Tea nga Inspektoriati Shendetesor.