Grupi vullnetaret anti covid dhe inspektoria Tea nga Inspektoriati Shendetesor.

Celja e projektit RRISIM QËNDRUESHMËRINË NDAJ EKSTREMIZMIT
14 Tetor, 2020
Prezantimin e projektit “RRISIM QËNDRUESHMËRINË NDAJ EKSTREMIZMIT PËR NJË TË ARDHME MË TË SIGURT”,
15 Tetor, 2020

Grupi vullnetaret anti covid dhe inspektoria Tea nga Inspektoriati Shendetesor.

Sot grupi i vullnetarëve anti covid shpërndau fletët informuese te lulishtja “Aqif Pasha”. Pjesë e grupit ishte edhe inspektoria Tea nga Inspektoriati Shëndetësor! Faleminderit vullnetarëve dhe bashkëpunëtorëve!