Grupi i vullnetarëve Anti Covid dhe shpërndarja e fletëve informuese.