Grupi i vullnetarëve Anti Covid dhe shpërndarja e fletëve informuese.

Arben Ramkaj ne ciklin BISEDAT
21 Tetor, 2020
” Roli i shoqërisë civile në luftën për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm “
26 Tetor, 2020

Grupi i vullnetarëve Anti Covid dhe shpërndarja e fletëve informuese.

Sot grupi i vullnetarëve Anti Covid vazhdoi shpërndarjen e fletëve informuese dhe vëzhgim-këshillimet e bashkëqytetareve tanë ne rruget e lagjes Brg. 17.
Faleminderit vullnetaret e devotshme!