Fuqizimi i Aktorëve të Vijës së Parë

QBNF bashkpunon me FZK
5 Shkurt, 2019
NGRITJA E RRJETIT të OJF-ve kunder EKSTREMIZMIT
5 Shkurt, 2019

Në kuadrin e projektit Fuqizimi i Aktorëve të Vijës së parë, që Universiteti Europian i Tiranës po implementon në bashkëpunim me Ministria e Punëve të Brendshme dhe Qendrën e Koordinimit kundër Ekstremizmit të Dhunshëm, me mbështetjen e Ambasadës të Mbretërisë së Bashkuar në Tiranë, u zhvillua në Shkoder takimi rajonal me pjesëmarrjen e përfaqësuesve lokalë dhe atyre kombëtarë, nga Prefektura e Shkodres , Bashkia Shkoder Drejtoria Arsimore Rajonale Shkoder përfaqësues të organizatave joqeveritare, të rinj dhe aktorë të tjerë lokalë.
Në këtë panel morën pjesë Prof. Asoc. Dr. Enri Hide, Koordinator i Projektit dhe përfaqësues i Universitetit Europian të Tiranës, Prefekti i Shkodres,Kordinatori kombëtar kundër extremizmit te dhunshëm z.Agron Sojati dhe kryetari i qendrës se bashkëpunimit ndërfetar dr Arben Ramkaj.