FABUS – SESION INFORMUES GRAMSH 4

FABUS – SESION ME NXENES GRAMSH 3
8 Nëntor, 2018
FABUS – SESION INFORMUES GRAMSH 5
8 Nëntor, 2018

Me 10 / 10 / 18 organizuam Sesionin informues ne tryezen e bashkëbisedimit me nxenes ne shkollen “35 VJETORI” ne Gramsh, në kuader te projektit FABUS -FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e çdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet qe pason disatryeza me nxenes nga disa shkolla te Gramshit, u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#