FABUS – SESION INFORMUES GRAMSH 5

FABUS – SESION INFORMUES GRAMSH 4
8 Nëntor, 2018
FABUS – Sesion informues me Mësues Cerrik 1
8 Nëntor, 2018

Më 18 / X / 18 organizuam Sesionin informues ne tryezen e bashkëbisedimit me nxenes ne shkollen e mesme te bashkuar “AFEZ BERBIU” ne Kodovjat, Gramsh, në kuader te projektit FABUS – FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e çdo forme ekstremizmi….
Ky aktivitet qe pason disa tryeza me nxenes ne disa shkolla ne Elbasan, Belsh e Gramsh, u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#