Roli i organizatave te besimeve fetare

“Forumi i Rezistencës së Komunitetit” ne Ballkan
20 Tetor, 2021
Konferencën Rajonale
21 Tetor, 2021
Kryetari i QBNF dr Arben Ramkaj mori pjesë ne takimin me temë “Roli i organizatave te besimeve fetare ne parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në Ballkanin Perëndimor. Falenderojmë Ran(Rrjetin për ndergjegjësimin për radikalizmin) për nominim e kryetarit për tu bërë pjese në këtë event organizuar nga Komisioni Evropian në Shkup.
Projekti RAN në Ballkanin Perëndimor synon të mbështesë parandalimin e radikalizimit në rajon dhe të rrisë sinergjitë midis profesionistëve të BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, në përputhje me Politikën e BE-së.
ne kete Sesion moripjese edhe studiuesi i imarrdhenieve nderfetare i atashaur prane qendres sone Benjamin Brazzel i cili dha kontributin e tij gjate workshopeve.