TRYEZE KONSULTATIVE ME AKTORE TE CVE

IRI mbeshtet QBNF ne CVE
23 Gusht, 2019
URIMI BAJRAMIT
23 Gusht, 2019

QBNF zhvilloi tryezen konsultative mbi hapat e metejshme te krijimit dhe konsolidimit te Njesise Vendore per Parandalim te Ekstremizmit, ne kuader te Projektit “Fuqizimi i Qendrushmerise Komunitare Nepermjet Njesise Vendore Kunder Ekstremizmit” qe financohet nga Insituti Republikan Nderkombetar IRI.
Ne kete tryeze info-trainuese moren pjese dhe shprehen idete dhe dhane orientimet z. Agron Sojati, Drejtor i Qendres Kombetare Kunder Ekstremizmit, me ekspertet e zyres se tij.
Kordinatori i QBNF z. Sokol Lulgjuraj, si drejtues projekti, falenderoi te pranishmit si dhe donatoret e me tej beri nje panorame te shkurter te objektivave dhe aktiviteteve te ketij projekti si edhe mekanizmit qe do perdoret per te vene ne eficence kete Njesi Vendore.

Pas analizes se emrave te propozuar nga disa aktore u konkludua qe kjo Njesi te perbehet nga dr. Arben Ramkaj dhe Sokol Lulgjuraj te cilet do te kordinojne bashkeveprimin e te gjithe aktoreve.

zoti Soja ti theksoi se ky model qe ju po themeloni do na duhet ta bejme edhe ne 12 Qarqet e tjera te Shqiperise.

Me pas fjalen e moren te pranishmit e tjere qe adresuan pytje dhe sugjerime per ecurine pozitive te kesaj Njesie .