Njerezit qe jane mbrapa Perpjekjeve per Ndermjetesim te Komunitetet e Ndara The People behind Mediation Efforts in Divided Communities

7-Ditët e ndërgjegjësimit kundër ekstremizmit të dhunshëm!
11 Qershor, 2021
KOMISIONI ANALITIK – MBLEDHJA NR 9
24 Qershor, 2021

Njerezit qe jane mbrapa Perpjekjeve per Ndermjetesim te Komunitetet e Ndara The People behind Mediation Efforts in Divided Communities

drejtori i QBNF, z. Sokol Lulgjuraj qe eshte njekohesisht edhe Mediator – ndermjetes ligjor i licencuar ne perberje te Fondacionit te Zgjidhjes se Konflikteve, mori pjese ne konferencen Ballkanike “The People behind Mediation Efforts in Divided Communities” – Njerezit qe jane mbrapa Perpjkjeve per Ndermjetesim te Komunitetet e Ndara qe u zhvillua me 10 Qershor, 2021, 14:00 – 16:00 CET.