KOMISIONI ANALITIK – MBLEDHJA NR 9

Njerezit qe jane mbrapa Perpjekjeve per Ndermjetesim te Komunitetet e Ndara The People behind Mediation Efforts in Divided Communities
11 Qershor, 2021
OPINIONI I QBNF MBI NGJARJET E RENDA
29 Qershor, 2021

KOMISIONI ANALITIK – MBLEDHJA NR 9

Sot më 24 Qershor 2021 zhvilluam mbledhjen mujore te Komisionit analitik te gjuhes se urrejtjes ne rrjetet sociale dhe qasjet me natyre ekstremiste perreth komuniteteve tona ne kuadrin e Projektit RRISIM QENDRUSHMERINE NDAJ EKSTREMIZMIT te cilin QBNF e zbaton fale mbeshtetjes financiare te Zyres se Marrdhenieve me Publikun te Ambasades se SHBA ne Tirane.
Ne kete anilize u ngrit shqetesimi i rritjes se numrit te rasteve te dhunes ne familje dhe numrit te shtuar te te rinjve adoleshente ne konflikt mes tyre.