KOMISIONI ANALITIK – MBLEDHJA NR 9

Njerezit qe jane mbrapa Perpjekjeve per Ndermjetesim te Komunitetet e Ndara The People behind Mediation Efforts in Divided Communities
11 Qershor, 2021
OPINIONI I QBNF MBI NGJARJET E RENDA
29 Qershor, 2021
Sot më 24 Qershor 2021 zhvilluam mbledhjen mujore te Komisionit analitik te gjuhes se urrejtjes ne rrjetet sociale dhe qasjet me natyre ekstremiste perreth komuniteteve tona ne kuadrin e Projektit RRISIM QENDRUSHMERINE NDAJ EKSTREMIZMIT te cilin QBNF e zbaton fale mbeshtetjes financiare te Zyres se Marrdhenieve me Publikun te Ambasades se SHBA ne Tirane.
Ne kete anilize u ngrit shqetesimi i rritjes se numrit te rasteve te dhunes ne familje dhe numrit te shtuar te te rinjve adoleshente ne konflikt mes tyre.