‘PERBALLOJME COVID ME VULLNETARIZEM FETAR DHE PERGJEGJSHMERI QYTETARE”

Konferencën nderkombetare kundër Terrorizmit
14 Shtator, 2020
Programi i Trainimit 22-24 Shtator 2020
22 Shtator, 2020

‘PERBALLOJME COVID ME VULLNETARIZEM FETAR DHE PERGJEGJSHMERI QYTETARE”