‘PERBALLOJME COVID ME VULLNETARIZEM FETAR DHE PERGJEGJSHMERI QYTETARE”