PANEL NDERKOMBETAR KUNDER EKSTREMIZMIT

QBNF – organizate lobiste ne Komisionin e Ligjeve
1 Tetor, 2021
Forumi i 3-te nderinstitucional per parandalim te ekstremizmit
7 Tetor, 2021

PANEL NDERKOMBETAR KUNDER EKSTREMIZMIT

Sot dr Arben Ramkaj iu bashkua diskutimit virtual me një panel emocionues dhe të larmishëm për efektet e talibanizmit në pikat e tjera të nxehta ekstremiste dhe komunitetet lokale.
Event ky i organizuar nga Fondi global i angazhimit dhe qëndrueshmërisë së komunitetit..
Mund të jetë një imazh i 6 persona, ekran dhe teksti
Mund të jetë një imazh i teksti që thotë "GCERF The Ripple Effects of the Fall of Afghanistan: Community-Based Prevention of Terrorism 5 October 2021, PM CeT Register: bit.ly/ 3o5dflu Panel Moderator Dr. Khalid Koser, Executive Director, GCERF Speakers Mr Hassan Mohamed Ali, Defectors Rehabilitation Programme Secretary, Ministry of Internal Security, Somalia Ms. Lejdi Dervishi, Director, The Coordination Center for Countering Violent Extremism, Albania Ms. Claudine Haenni, Managing Director, Bridging Changes Mr. Pitom Mustafi, Monitoring and Evaluation Specialist, Rupantar Mr Rafal Rohozinski, Senior Fellow and Principal, SecDev Group Dr Bakary Sambe, Director, Timbuktu Institute"