Nismë Publike të Drejtësisë për të Miturit

NDERTIMI I MEKANIZMAVE PER SIGURI PUBLIKE
8 Shkurt, 2022
Konferencë Ndërkombëtare dhe Ndërfetare “Vëllazëria në Humanizëm”.
11 Shkurt, 2022

Nismë Publike të Drejtësisë për të Miturit

Dr. Arben Ramkaj, Kryetari i Qendrës së Bashkëpunimit Ndërfetar, mori pjesë online në Ditën e Nivelit të Lartë, Nisjen Publike të Drejtësisë për të Miturit të Mërkurën, 9 Shkurt. Në këtë nismë ishin të pranishëm z. Stephan Husy, Ambasador për Anti-Terrorizmin, Departamenti Federal i Punëve të Jashtme, Zvicër, Thomas Wuchte, Sekretar Ekzekutiv, Instituti Ndërkombëtar për Drejtësi dhe Sundim të Ligjit (IIJ) dhe personalitete te tjera te shquara. Disa nga ceshtjet me të rëndësishëme që u diskutuan janë:
Marrja në konsideratë e interesave më të mira të fëmijëve gjatë zbatimit të masave kundër terrorizmit. • Mbrojtja e të drejtave të fëmijëve që janë ndaluar për shkak të terrorizmit. Gjithashtu, në panelin e dytë u diskutua për llogaridhënien dhe bashkëpunimin ndërkufitar për riintegrimin e fëmijëve dhe forcimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve për çështjet që kanë të bëjnë me riintegrimin e fëmijëve të prekur nga terrorizmi.Aktiviteti gjatë dy ditëve u organizua nga Insituti Ndërkombëtar për Drejtësi dhe Sundim të Ligjit..