NDERTIMI I MEKANIZMAVE PER SIGURI PUBLIKE

Mbledhja e keshillit te sigurise Elbasan
3 Shkurt, 2022
Nismë Publike të Drejtësisë për të Miturit
9 Shkurt, 2022

NDERTIMI I MEKANIZMAVE PER SIGURI PUBLIKE

Drejtori i QBNF Z. Sokol Lulgjuraj ndoqi trainimin nga ekspertet nderkombetare mbi ngritjen e mekanizmave per siguri publike qe u zhvillua me anetaret e keshillit te Sigurise Publike te bashkise Elbasan ne datat 7-8 Shkurt 2022
Dita I
Dita II