IFATCH – KAMPINGU VLORË
23 Gusht, 2019
QBNF OFRON IFTAR
23 Gusht, 2019

Me 30 Maj mbyllem me sukses Projektin IFATACH, duke formatuar edhe bordin e Departamentit te Familjeve Nderfetare te QBNF, duke i hapur rrugen vazhdimesise se veprimtarive me bashkepunim shumplanesh e gjithperfshires te gjitha shtresave te komuniteteve tona fetare.