Bashkurojme Krishtlindjen 19
25 Dhjetor, 2019
MARSHIMI I PAQES 20
11 Janar, 2020

MBLEDHJA E PARË 6 JANAR 20

ne mbledhjen e pare kryesia QBNF aprovoi programin dhe materialet qe do perdoren per Marshimin e Paqes ne 11 janar 20