“Komisioni Analizues i rasteve te perdorimit te gjuhes se urrejtjes me qasje ekstremiste ne rrjetet sociale dhe jo vetem.

Sesioni “Diskutim dhe informim!” lagja Skenderbej
30 Tetor, 2020
Keshillim-informim të banoreve Cerrik, Belsh dhe Gramsh
31 Tetor, 2020

“Komisioni Analizues i rasteve te perdorimit te gjuhes se urrejtjes me qasje ekstremiste ne rrjetet sociale dhe jo vetem.

Sot më 30 Tetor 2020, nën kujdesin e rregullave anti-covid, nisi punen “Komisioni Analizues i rasteve te perdorimit te gjuhes se urrejtjes me qasje ekstremiste ne rrjetet sociale dhe jo vetem” në zbatim të projektit “Rrisim Qëndrueshmërinë ndaj Ekstremizmit për një të Ardhme më të Sigurtë” të cilin QBNF po e kryen me mbështetjen financiare të Zyrës së Marrëdhenieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A.-së në Tiranë. Ky komision perbehet nga perfaqesuesit e 5 aktoreve bashkepunues ne kete projekt ne dobi te parandalimit dhe paqes sociale prane e perreth nesh ne Bashkinë Elbasan.