KËSHILLI VENDOR I SIGURISË PUBLIKE

Dita nderkombetare e Tolerances
15 Nëntor, 2020
Trainim mbi reagimin ndaj situatave Emergjente
20 Nëntor, 2020
Ne 16 Nentor 20 u organizua mbledhja
e rradhes e KËSHILLIT VENDOR TE SIGURISË PUBLIKE një mekanizëm që ndihmon në përmirësimin e klimës së bashkëpunimit mes institucioneve në qasjen e tyre ndaj problematikave të sigurisë.
Si gjithmone, pervec autoriteteve drejtuese vendore te cilet edhe mbajten kumtesat kryesore, te pranishem ishin edhe perfaqesuesit fetare te QBNF te cilet sugjeruan idete e tyre si edhe ne fund miratuan Planin e përbashkët Ndërinstitucional për Parandalimin e Veprave Penale në Bashkinë e Elbasanit.