International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion

QBNF mbeshtet Observatorin
26 Korrik, 2018
QBNF e pergjegjshme dhe aktive ne forumet ne dobi te komunitetit.
26 Korrik, 2018

International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion

The International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB) po organizon një workshop në Bukuresht, Rumani.
Një këtë rrjet joformal të parlamentarëve dhe ligjvënësve nga e gjithë bota, të angazhuar për të luftuar persekutimin fetar dhe avancimin e lirisë së fesë ose besimit, merr pjesë edhe Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar (QBNF). Në këtë workshop ku po marrin pjesë rreth 40 ligjvënës dhe përfaqësues të shoqërisë civile nga Ballkani dhe Kaukazi i Jugut, mes tyre edhe QBNF, u diskutuan çështjet që kanë të bëjnë me lirinë e fesë dhe të besimit brenda dy rajoneve, atë të Ballkanit dhe të Kaukazit Jugor.Qëndra u perfaqesua nga kryetari i saj dr Arben Ramkaj.