FABUS me nxenesit e Shkollës 9 – vjeçare “Tahir Musta”

FABUS me nxenesit e Shkollës 9 – vjeçare “Halit Uruçi”
26 Korrik, 2018
FABUS me nxenesit e Shkollës 9 – vjeçare “Isuf Dervishi”
26 Korrik, 2018

FABUS me nxenesit e Shkollës 9 – vjeçare “Tahir Musta”

Sot 15 Maj 18 vazhduam tryezen e bashke-bisedimit me nxenesit e Shkollës 9 – vjeçare “Tahir Musta” Fshati “Shkëndi” në Belsh, në kuader te projektit FABUS -FEJA URE BASHKIMI, me angazhimin per te kontribuar se bashku ne parandalimin e radikalizmit dhe shmangien e cdo forme ekstremizmi….
Ky sesion informues qe pason te tjere me nxenes ne disa shkolla te Belshit, u zhvillua në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “ Fuqizimi i Shoqërisë Civile në Rritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm” i finanucar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Terre des Hommes Shqipëri në partneritet me ISD, CCG dhe Universitetin Beder….
#StrengtheningCivilSocietytoBuildYouthResiliencetoViolentExtremism#
#FuqizimiShoqërisëCivilenëRritjeneReziliencësSëtëRinjveNdajEkstremizmitTëDhunshëm#
# youth#resilience#
#tërinj#rezilientë#
#Tdh4Youth&CivilSociety#