“Excellence in Tolerance and Building Bridges Award 2022”

MBILL 1 PISH E VIN GJURMEN TENDE
25 Mars, 2022
Sesion pune mbi zhvillimin e standardeve të transparencës së Kuvendit
30 Mars, 2022

“Excellence in Tolerance and Building Bridges Award 2022”

Dr. Arben Ramkaj, kryetari i Qendrës së Bashkëpunimit Ndër-Fetar QBNF, është vlerësuar me çmimin “Ekscellence in Tolerance and Building Bridges Award 2022” në kategorinë individuale, nga ana e Fondacionit Global të Shkëmbimit të Njohurive (Fondacioni GKE), raporton elbasaniplus.com

Ky çmim njeh kontributin e pakushtëzuar dhe të pakufishëm të dr. Ramkaj për komunitetin në Shqipëri dhe në botë në përgjithësi. Fondacioni vlerëson maksimalisht punën tij për të promovuar tolerancën midis grupeve të ndryshme fetare, si dhe për të kapërcyer hendekun kulturor midis njerëzve të qarqeve të ndryshme.

Dr. Ramkaj është vlerësuar edhe herë të tjera me cmime të ndryshme për kintributin e tij të çmuar në shoqërinë tonë duke ndërtuar ura mirëkuptimi dhe pranimi midis njerëzve, grupeve dhe kulturave të ndryshme për pëmirësimin e marrëdhënieve njerëzore.

Letra e plotë:

I nderuar Dr Ramkaj

Në emër të Bordit të Administratorëve të Fondacionit Global të Shkëmbimit të Njohurive (Fondacioni GKE), kemi nderin t’ju njoftojmë se jeni vlerësuar me çmimin “Ekscellence in Tolerance and Building Bridges Aëard 2022” në kategorinë individuale.

Fondacioni GKE është një organizatë jofitimprurëse me bazë në Shtetet e Bashkuara dhe e përkushtuar për zhvillimin e zgjidhjeve inovative të edukimit global dhe kryerjen e kërkimeve mbi praktikat efektive të arsimit dhe trajnimit të shekullit të 21-të – d.m.th. “GKE Think Tank Group”. Fondacioni GKE është krijuar për t’i shërbyer si institucioneve arsimore ekzistuese ashtu edhe atyre të ardhshme. Ne punojmë me kolegje dhe universitete të çdo lloji dhe madhësie dhe lehtësojmë ndarjen aktive të informacionit në mbarë botën mbi gjetjet më të fundit të kërkimit arsimor, programet më të suksesshme arsimore, praktikat më të mira arsimore moderne të epokës së informacionit, teknologjitë më të avancuara të të mësuarit dhe modelet më të mira institucionale. Fondacioni GKE është gjithashtu i përfshirë në mënyrë aktive në krijimin e një “aleance globale” midis organizatave anëtare të GKE dhe botës së korporatave dhe qeverisë.

Në bashkëpunim me Fondacionin Ndërkombëtar për Tolerancën, Fondacioni GKE po ndihmon në planifikimin dhe organizimin e “Konferencës së Shtatë Globale të Pionierizmit, Inovacionit dhe Ekselencës” që do të mbahet në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe, 15 – 16 maj 2022. Ne kemi krijuar së bashku një sistem vlerësimi për të identifikuar individët dhe organizatat për (“pionierizmin”) dhe të dhënat e tyre të arritjeve (“ekselencë”). Ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit ëëë.gkefoundation.org dhe https://takreemrowad.com/

Ky çmim njeh kontributin tuaj të pakushtëzuar dhe të pakufishëm për komunitetin në Shqipëri dhe në botë në përgjithësi. Ne e vlerësojmë punën tuaj për të promovuar tolerancën midis grupeve të ndryshme fetare, si dhe për të kapërcyer hendekun kulturor midis njerëzve të qarqeve të ndryshme. Ju keni krijuar një model për kontributin social.

Çmimet do të jepen në ceremoninë e hapjes së Konferencës së Shtatë Globale të Pionierizmit, Inovacionit dhe Ekselencës në orën 1830 të dielën më 15 maj 2022 në Sallat e Konferencave të Mëdha të Shoqatës Kulturore dhe Shkencore në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe.

Ne të gjithë presim të marrim letrën tuaj të pranimit dhe të kemi kënaqësinë t’ju dorëzojmë çmimin.

James K. Chang  Dr. King Cheek

Kryetar/Bashkëthemelues            Bordi i Administrimit/Bashkëthemelues