Sesion pune mbi zhvillimin e standardeve të transparencës së Kuvendit

“Excellence in Tolerance and Building Bridges Award 2022”
26 Mars, 2022
KONFERENCE – IDM
5 Prill, 2022

Sesion pune mbi zhvillimin e standardeve të transparencës së Kuvendit

Si organizate Lobuese prane Kuvendit te Shqiperise, QBNF mori pjese dhe dha kontributin e saj, nepermjet drejtorit ekzekutiv z. Sokol Lulgjuraj ne tryezen konsultative mbi rritjen e transparences se ketij organi ndaj publikut inicuar nga NDI e cila përgëzon Kuvendin dhe shoqërinë civile për angazhim konstruktiv në avancimin e agjendës për Kuvend të Hapur.

në këtë Sesion pune mbi zhvillimin e standardeve të transparencës së Kuvendit të Republikës së Shqipërisë  u punua së bashku për standardet dhe indikatorët e transparencës..

Pjesëmarrësit në këtë sesion ishin përfaqësues të shoqërisë civile dhe medias.

Gjatë workshopit, u krijuan 3 nëngrupe sipas kategorive të standardeve si në vijim:

Grupi I: Promovimi i Kulturës së transparencës

Grupi II.Transparenca e informacionit dhe çështjet e etikës dhe integritetit

Grupi III. Komunikimi i informacionit dhe qasja në hapësirat e Kuvendit

May be an image of 7 people, people standing and indoor
Mund të jetë një imazh i 3 persona, njerëz të ulur, njerëz në këmbë dhe teksti që thotë "UNDI NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE Working for Democracy g ork YORMEE Julia Done Euwnd YARMEE"
May be an image of 6 people, people standing and indoor
📣 A step closer to co-creation of transparency and citizen engagement standards. NDI Albania in partnership with Parliament of Albania brings together CSOs to continue working on the co-creation of standards & indicators for parliamentary openness, accountability and citizen engagement for the Open Parliament plan! 🗒
📍 NDI congratulates Parliament and civic activists for engaging constructively in advancing the agenda on the Open Parliament plan.
***
📣 Një hap më afër bashkë-krijimit të standardeve të transparencës dhe pjesëmarrjes së publikut:
NDI, në bashkëpunim me Kuvendin e Shqipërisë bashkoi në një tryezë diskutimi OSHC-të, për të vazhduar punën për bashkë-krijimin e standarteve & indikatorëve për parlament të hapur, përgjegjshmëri dhe angazhim qytetar për planin për Parlament të Hapur! 🗒
📍 NDI përgëzon Kuvendin dhe shoqërinë civile për angazhim konstruktiv në avancimin e agjendës për Kuvend të Hapur.