“Roli i studimeve ndërfetare në edukimin bashkëkohor”
10 Maj, 2023
TAKIM PERGATITOR PER SIMPOZIUMIN 28-29 SHTATORIT
10 Maj, 2023
Në Ditën Kombëtare të Drejtësisë, Prokuroria e Elbasan organizoi se bashku me dhe në Universitetin “Aleksandër Xhuvani” tryezën e diskutimit me temë: “Sfidat e Drejtësisë Shqiptare qënga Kanuni i Zhurisê deri te Reforma në Drejtësi”.
Midis autoriteteve te drejtesisë dhe Universitetit u ftuan dhe morën pjesë edhe
Krerët e 5 Komuniteteve Fetare të Elbasanit si edhe drejtuesit e QBNFE.
+3