“Roli i studimeve ndërfetare në edukimin bashkëkohor”

DEKLERATE E QBNFE MBI ZGJEDHJET VENDORE
9 Maj, 2023
DITA E DREJTESISE
10 Maj, 2023

“Roli i studimeve ndërfetare në edukimin bashkëkohor”

Më datë 10.05.2023 u organizua në FSHE leksioni i hapur me temë “Roli i studimeve ndërfetare në edukimin bashkëkohor”.Fakulteti i Shkencave të Edukimit e organizoi këtë leksion në vazhdën e disa leksioneve të hapura të mbajtura gjatë këtij viti akademik me qëllim rritjen e cilësisë së mësimdhënies që është dhe një nga objektivat më të rëndësishme të strategjisë së tij. Ky leksion u mbajt nga profesor Ambrogio Bongiovanni, drejtues i Qendrës për Studime Ndërfetare të Universitetit Papnor Gregorian Romë, nën kujdesin e veçantë të Kishës Katolike, Elbasan.