Advokimi dhe hapat deri te suksesi

Konferencë Ndërkombëtare dhe Ndërfetare “Vëllazëria në Humanizëm”.
11 Shkurt, 2022
SOLIDARITET ME UKRAINEN
24 Shkurt, 2022

Advokimi dhe hapat deri te suksesi

Drejtori i QBNF z.Sokol Lulgjuraj mori pjese ne trainimin 2-ditor mbi aftesimin e shoqerise civile ne mbrojtje te interesave te komuniteteteve te tyre duke ngritur kauza dhe realizimin e objektivave nepermjet ndikimit prane organeve ligjberese dhe ligjzbatuese.

Dita I
Advokimi dhe hapat deri te suksesi
Dita II
RRJETEZIMI
Mund të jetë një imazh i 6 persona, njerëz të ulur, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 8 persona, njerëz të ulur dhe njerëz në këmbë