Departamenti i Edukimit – QBNF

KOMUNITETI KATOLIK I ELBASANIT KREMTON FESTEN E ETERVE ORIONINE
16 Maj, 2022
KONFERENCA BALLKANIKE BB4BB
8 Korrik, 2022

Departamenti i Edukimit – QBNF

Sot 19 Maj 22, Departamenti i Edukimit pranë QBNF zhvilloi Sesion Informimi dhe Bashkebisedimi mbi Sjelljet antisociale dhe masat qe duhen ndermarre per parandalimin e qasjeve qe cojne drejt #ekstremizmit te cdo lloji, me disa nxenes te Shkolles “Adem Krasniqi” me ftese te Psikologes se tyre Zj. Lulzime Hoxha.
Mund të jetë një imazh i 7 persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 5 persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 11 persona, njerëz në këmbë, njerëz të ulur dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 1 person dhe në këmbë
Mund të jetë një imazh i 7 persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 15 persona, njerëz në këmbë, njerëz të ulur dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 13 persona, njerëz të ulur, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 6 persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 2 persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 14 persona dhe njerëz në këmbë
Mund të jetë një imazh i 17 persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë një imazh i 9 persona dhe njerëz në këmbë
Mund të jetë një imazh i 8 persona, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme
Mund të jetë art në lidhje me: 9 persona dhe njerëz në këmbë
Mund të jetë një imazh i 15 persona, njerëz të ulur, njerëz në këmbë dhe ambiente të brendshme