SË BASHKU KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

THIRRJE PUBLIKE e QBNFE
3 Tetor, 2016
Roli i Myftinise Elbasan kunder ekstremizmit te dhunshem
13 Tetor, 2016

SË BASHKU KUNDËR EKSTREMIZMIT TË DHUNSHËM

foto-qendra

scan0003

scan0004

1210161

121016 1210167

1210163

1210162

1210164

1210165

1210166