QBNF MBESHTET ME EKSPERTIZE NE ORGANIZATA TE TJERA

QBNFE bashkpunon ngushte me Woman Center for D&C-Alb
6 Nëntor, 2022
QBNF uron Vellazerine Orionine
13 Nëntor, 2022

QBNF MBESHTET ME EKSPERTIZE NE ORGANIZATA TE TJERA

7 Nëntor në 9:32 PD

 

QSHINJNV realizoi Workshopin me temë “Diversiteti na bashkon”, me ekspertin Dr. Ben Ramkaj, në zbatim të projektit “Iniciativa Rinore Sjell Ndryshim”, i cili financohet nga Kongresi Rinor Kombëtar, në kuadër të programit #TiranaEYC2022, në bashkëpunim me Bashkia Tiranë.
Në fokus ishin çështje që i përkasin qasjes ndaj aftësisë së kufizuar, ndryshimit etnik, fetar, kulturor. Të rinjtë pjesëmarrës fituan aftësi për të qenë faktorë të promovimit të diversitetit dhe dialogut, si ura që ndihmojnë në krijimin dhe ruajtjen e një komuniteti gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm.
Mund të jetë një imazh i 2 persona, njerëz në këmbë dhe njerëz të ulur
Mund të jetë një imazh i 9 persona, njerëz të ulur, njerëz në këmbë dhe ambiente të jashtme