URIM KMSH
9 Mars, 2023
SIMPOZIUM PER PARANDALIMIN E KRIMIT
17 Mars, 2023

Konference Kundër-Terrorizmin.

Doktor Arben Ramkaj ishte i ftuar si degjues ne konference online qe organizoi Komiteti i Këshillit të Evropës për Kundër-Terrorizmin. (CDCT) organizoi një Konferencë Dixhitale me temë “Kundër komunikimit terrorist: Propaganda terroriste, provokimi publik, rekrutimi dhe radikalizimi”, në ambientet e Këshillit të Evropës në datat 31 janar deri më 1 shkurt 2023.
Aktorët terroristë përdorin platforma dhe teknologji online për rekrutim, trajnim, radikalizëm, provokim publik, propagandë ose për të planifikuar, përgatitur dhe ekzekutuar sulme. Ky fenomen vazhdon të evoluojë ndërsa shfaqen platforma dhe shërbime të reja, duke u mundësuar aktorëve terroristë të gjejnë mënyra të reja dhe inovative për të shfrytëzuar aftësitë që ofrojnë këto teknologji. Këto rrjete dhe aktorë shpesh kërkojnë të përforcojnë ideologjitë dhe ndjenjat që normalizojnë pikëpamjet e dhunshme ekstremiste dhe mund të frymëzojnë ose inkurajojnë të tjerët të kryejnë sulme terroriste.
Konferenca Dixhitale u fokusua në mënyrat për të monitoruar dhe luftuar aktivitetin e grupeve terroriste në internet dhe jashtë linje, veçanërisht përpjekjet e grupeve terroriste për të rekrutuar dhe për të fituar mbështetje midis zonave të tyre të synuara, si dhe në ato që synojnë sigurimin e mjeteve dhe njohurive për të kryer sulmet terroriste.
Konferenca përfitoi nga ekspertiza e ekspertëve, praktikuesve dhe politikëbërësve shumë të kualifikuar në këtë fushë, krahas përfaqësuesve të organizatave rajonale dhe ndërkombëtare që mbështesin përpjekjet globale për të adresuar këto çështje.
Mund të jetë një imazh i 1 person