KËSHILLI VENDOR PËR SIGURINË PUBLIKE

“Roli i Rinisë dhe Gruas Ndërfetare në parandalimin e ekstremizmit dhe radikalizmit”
16 Dhjetor, 2021
QBNF URON BASHKEQYTETARET DHE BASHKEKOMABASIT
21 Dhjetor, 2021

KËSHILLI VENDOR PËR SIGURINË PUBLIKE

Ne date 16 Dhjetor 2021u mbajt mbledhja e fundit e ketij viti ku QBNF dha kontributin e saj nepermjet z. Sokol Lulgjuraj te ky forum institucionalo-komunitar qe eshte një shembull përpjekjesh dhe kontributi të autoriteteve dhe aktorëve lokalë në funksion të identifikimit, të kuptuarit dhe parandalimit të faktorëve dhe sjelljeve që mund të ndikojnë negativisht në cilësinë e jetës së njerëzve dhe komuniteteve.