Jetësojmë Krastën dhe Veten    ((JEKRAVET))
9 Mars, 2022
JEKRAVET – MBILL NJE PISHE VENDOS GJURMEN TENDE
9 Mars, 2022
Sot 9 Mars 22 nisi rrugetimin nisiativa me e re e QBNFE nepermjet projektit JEKRAVET, “Jetesojme Krasten dhe Veten” me moton “Mbill një Pish… Vendos Gjurmen tende” qe ka si qellim rigjallerimin e Krastes me Pisha te reja me kontributin e banoreve te Elbasanit duke rritur pergjegjshmerine e qytetarise ne mbrojtje te mjedisit si edhe aktivizmin qytetar. Gjithashtu risi eshte vendosja e emrit te banoreve te gjurmet duke shtuar dimensionin historik te projekti.