Informacion per zbatimin e projektit

Pjesa e dyte e emisionit “Debat dhe Transparencë”
27 Tetor, 2020
Sesioni “Diskutim dhe informim!” lagja Skenderbej
30 Tetor, 2020

Informacion per zbatimin e projektit

Takimi i sotem me perfaqesuesen e donatorit per te marr informacionet e nevojshme per zbatimin sa me eficent te projektit nga grantmarresit rezultoi shum i frutshem. Faleminderit zonja Pistoli.