Dialogu ndërfetar dhe kontributi i Shqipërise në një Konferencë