QBNF kontribon edhe ne mbrojtje te mjedisit
7 Korrik, 2021
Pritje e DELEGACIONIT nga Emiratet e Bashkuara Arabe
27 Korrik, 2021
Sot me 13 Korrik 21, QBNF ishte pjese dhe u angazhua ne Ciklin e Trajnimeve “Demokracia në Praktikë” me drejtorin ekzekutiv z. Sokol Lulgjuraj dhe me pergjegjesen e Departamentit te Edukimit Zj. Gentiana Lulgjuraj.
Njohja më e mirë e veprimtarisë parlamentare dhe mekanizmave të aksesit, dhe përmirësimi i rrjedhës së informacionit midis publikut dhe parlamentit shihen si parakushte për të ndikuar dhe forcuar përfaqësimin nga deputetët e zgjedhur.
Për këtë kemi filluar sot Ciklin e Trajnimeve Demokracia në Praktikë me Modulin I për njohjen e mekanizmave të angazhimit efektiv të qytetarëve me perfaqësues të shoqërisë civile, individë aktivë dhe përfaqësues të grupeve komunitare në zonat Elbasan, Berat, Korçë.
Kjo iniciativë është ndërmarrë nga IDM Albania dhe Komiteti Shqiptar i Helsinkit, në kuadrin e “Mbështetjes për Parlamentin dhe Edukimin Qytetar në Shqipëri” (PACEP), një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) (Embassy of Switzerland in Albania), zbatuar nga Instituti Demokratik Amerikan (NDI Albania – National Democratic Institute).
Mund të jetë një imazh i ambiente të brendshme