QBNF organizoi vizitë Kortezie në Vatikan dhe Romë
12 Maj, 2022
KOMUNITETI KATOLIK I ELBASANIT KREMTON FESTEN E ETERVE ORIONINE
16 Maj, 2022

REPORTAZH I VIZITES NE VATIKAN