PËRSËRI BASHKË NË URIMIN – PASHKË 16 PRILL 17
17 Prill, 2017
kryetari i QBNF, Dr. Arben Ramkaj zgjidhet Këshilltar i Global Council for Tolerance and Peace për Ballkanin
23 Nëntor, 2017

PASQYRË E QBNF