parallax background

Departamenti i Minoriteteve


qbnf10

Departamenti i minoriteteve ka objektiv krijimin e hapsirave për bashkëpunim dhe mbrojtje nga diskriminimi të pakicave

Përgjegjës: Pst. Ilir Isaraji