parallax background

Departamenti i Mjedisit


qbnf103

Departamenti i Mjedisit ka objektiv mbrotjen e mjedisit dhe projekteve për të pasur një medis të pastër

Përgjegjës: Flladi Pengu