parallax background

Departamenti i Rinise


qbnfrinia

Departamenti i Rinisë ka objektiv krijimin e hapsirave për bashkëpunim dhe mirinformim të rinisë së komuniteteve tona

Përgjegjës: Elona Mustafaraj