Vazhdomi i shpërndarjes se fletëve informuese.

Në Emisionin ” Debat &Transparencë”
26 Tetor, 2020
Informim rreth ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit.
27 Tetor, 2020

Vazhdomi i shpërndarjes se fletëve informuese.

Sot grupi i vullnetarëve Anti Covid vazhdoi shpërndarjen e fletëve informuese dhe vëzhgim-këshillimet e bashkëqytetareve tanë ne rruget “25 NENTORI” dhe “KADRI ABDIHOXHA”
Faleminderit vullnetaret e devotshme!