Sesioni II për themelimin e Institutit për Studime Fetare dhe Bashkëpunim

QBNF PRANE TE DEMTUARVE NGA TERMETI
2 Dhjetor, 2019
MBLEDHJA E KRYESISE SE QBNF
19 Dhjetor, 2019

Sesioni II për themelimin e Institutit për Studime Fetare dhe Bashkëpunim

Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare dhe Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar organizuan sot në Elbasan sesionin e dyte për themelimin e Institutit për Studime Fetare dhe për Bashkëpunim. Projekt ky i mundësuar nga Porticus. Instituti për Studime Fetare dhe Bashkëpunim është një iniciativë afatgjatë e dy qendrave të mendimit që synon të mbështesë në mënyrë strategjike zhvillimin e mëtejshëm të veprimtarive ndërfetare në Shqipëri, në përputhje me zhvillimin e politikave dhe me nevojat per efektet e nismave nga nivelet me bazike te komuniteteve fetare. Sot u sanksionua  dhe u votua unanimisht Kreu i bordit keshillimor Pastor Ilirian Gjoni.