“Gratë që ndërtojnë një kulturë takimi ndërfetar”
31 Janar, 2023
STRONG CITIES NETWORK Conference
10 Shkurt, 2023

Mbledhja e KNF

Ne date 2 Shkurt Kryesia e QBNFE analizoi aktivitetet e muajit Janar dhe diskutoi mbi projektet e 3 mujorit ne vazhdim.

Mund të jetë një imazh i 5 persona, njerëz në këmbë dhe njerëz të ulur

Mund të jetë një imazh i 3 persona dhe njerëz të ulur