Konkretizimi i Njesie Vendore per Parandalimin e Ekstremizmit te Dhunshem ne Qarkun e Elbasani

REPORTAZH per NJESINË VENDORE CVE
4 Shtator, 2019
HAP SIPARIN INSTITUTI I STUDIMEVE FETARE
31 Tetor, 2019

Konkretizimi i Njesie Vendore per Parandalimin e Ekstremizmit te Dhunshem ne Qarkun e Elbasani