konferncë online e Paqendertuesve

” Roli i shoqërisë civile në luftën për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm “
26 Tetor, 2020
Në Emisionin ” Debat &Transparencë”
26 Tetor, 2020

konferncë online e Paqendertuesve

Në  30 Korrik 20, përgjegjësja e Departamentit te Gruas pranë QBNF dhe njokohesisht Kryetare e “Women Center for Development and Culture” znj.Rudina Çollaku, mori pjesë në   konferncën online së bashku me 73 pjesëmarrës të #WASL, diskutuan si perfaqsues te 18 vendeve  anëtare aktuale, por edhe te atyre kandidate per anëtare të #UNSecurityCouncil. (Këshilli i sigurimit të Kombeve të Bashkuara)
Ata diskutuan per punën e grave #peacebuilders gjatë # COVID19, çështjet e mbrojtjes, shtimin e rasteve të ekstremizmit & #PVE, & #CRSV.